29.Tiden på CNN.

Cirkelines skønheds behandling af Ole.

Det er gået lidt siden jeg fik skrevet sidst, det har mange grunde og jeg skal nok komme ind på det i et senere skriv.

Jeg vil i dette indlæg kopiere min korte fortælling som jeg sendt ud til forskellige medier, som desværre ikke på dette tidspunkt vil lytte.

Min / Vores oplvelse af CNN, Centre for neurologi Næstved.

Min mand fik en aneurisme i februar 2018, ramt i begge frontallapper, så han er meget skadet.

Vores rejse startede på Riget bevidstløs i 4 uger , derefter 2½ måned på Holbæk Sygehus, hvor jeg i stort set passede ham under hele indlæggelsen, pga personale mangel. Hvor han også nåede at have lungbetændelse tre gange og SIADH, flere gange urinvejsinfektioner og mundsvamp tykt som bananskrald.

Derefter 8 måneder på Trekroner i Roskilde, hvor der også er personale mangel, opsigelser  pga nedskæringer, personale der sagde op pga dårlig ledelse. Fantastisk personale der trods alt efter bedste formåen løfter sine opgaver.

Personalet og jeg glædede os til at NU endelig blev min mand indstillet til et ophold på CNN, som er en specialiseret enhed i Regionen

Glæden blev kort.

Dette er min klage til Ledelsen for Næstved Sygehus……….

Den 9 januar bliver min mand overflyttet fra Trekroner Rehab, Roskilde til CNN.

Allerede da min mand forlod Trekroner havde han en infektion i sin storetå, som blev behandlet med antibiotika, startet beh. 8 januar.

Allerede den 15 januar bliver man observant på hans trættehed, og han bliver CT scannet, det viser sig at hans shunt ikke fungerer optimalt, og Ole bliver overflyttet til Rigshospitalet for yderliggere undersøgelse.

Han bliver opereret den 17 januar, da det viser sig at shunten ikke fungerer og kammeret bliver skiftet.

Ole bliver overflyttet til CNN den 21 januar, han er selvsagt træt eftersom der står væske i ventriklen.

Jeg kommer til DIS møde den 23 januar hvor lægen Pia Grønborg gør opmærksom på at han skal have lov til at falde på plads og at væsken fra ventriklen skal have lov til at forsvinde og at vi skal regne med ca 14 dage hvor han stadig er træt, hvilket også passer. Dvs at man ikke forventer at hans træning vil være optimal de næste 14 dage (måske op til 3 uger)

DIS møde den 5 februar bliver der sat ind Amantadin 2x 50 mg, da man stadig oplever Ole som træt.

Hans bevidstheds niveau begynder så småt at blive bedre herefter.

Den 17 februar bliver Ole indlagt på N61 i Roskilde,  da han haft et krampeanfald, han bliver ordineret epileptika og yderliggere antibiotika, da man ikke kan konstatere om krampeanfaldet skyldes en udviklet epilepsi pga hjerneskaden eller om infektionen havde udløst anfaldet.

Ole bliver flyttet tilbage på CNN den 20 feb.

Nu har Ole været i antibiotika behandling i 1½ måned ca. og har stadig infektion i kroppen.

DIS møde 20 feb.

Her får jeg beskeden at Ole skal udskrives til Trekroner den 5 marts, hvilket jeg opponerer imod af flere grunde.

1. Trekroner har ikke de resurser som CNN har, hverken personalemæssigt eller niveau/fag mæssigt. Trekroner har ikke en fast logopæd tilknyttet. Dvs. han vil ikke få den genoptræning som han vil kunne få på CNN.

2.  Ole har ikke haft de optimale rammer og tid til at falde til indtil nu på CNN da forløbet er afbrudt flere gange, med længere varighed.

3.  Han har været infektions præget under hele indlæggelsen, hvilket for hjerneskadede betyder at de er mere trætheds ramte, så her har heller ikke været det optimale trænings grundlag været i orden.

4. Hvis man skal sammentælle Oles trænings muligheder, hvor han reelt har opholdt sig på CNN, er det 28 dage, hvoraf minimum de 14 dage efter udskiftningen af shunt har været påvirket af træthed, så taler vi om 14 dages træning, som heller ikke har været optimale da han stadig er påvirket af en infektion og stadig under antibiotisk behandling.

5. Dvs. Ole har ikke under hele forløbet haft optimale trænings grundlag.

6. Argumentet for Oles udskrivelse er bl.a. at nu er der gået 1 år siden Ole fik sin aneurisme og efter et år var mulighederne for genoptræning og udvikling være små, samtidig fortæller man mig at Ole har potentiale til vider udvikling og at det går fremad, men langsomt.

7.Efter mødet laver man så udskrivelses datoen om til den 13 marts.

Den 12 marts (dagen før hans udskrivelse) blev han overflyttet til RAS med mistænkt ny aneurisme, fordi de syntes at han hang til højre, hvilket han ofte gør når han er træt. Da jeg møder op på RAS kan jeg overhoved ikke se at der skulle være tegn på noget andet end træthed, og lægerne synes heller ikke der så noget i den retningen. Ole bliver scannet og det viser sig at hans skade er uforandret.

Nu har Ole nået at være indlagt forskellige steder 3 gange, dvs han er på mindre end 2½ måned flyttet 6 gange under sit ophold på CNN. Det er jo på ingen måde optimalt grundlag for en vurdering af et menneske med en hjerneskade som Oles.

Han kommer til Trekroner den 14 marts fra RAS og allerede den 16 marts bliver Ole overført til Holbæk sygehus, med mistanke om lungebetændelse og UVI, da han får feber og respirations besvær. Det viser sig at han har en kraftig UVI, igen igen en infektion der slår ham ud og ophold udenfor Trekroner.

Jeg og Trekroner modtager en GOP, jeg kan ikke genkende den Ole der bliver beskrevet i udtalelserne.

Jeg tager kontakt med samtlige som er involveret i Oles Team på Trekroner, fys, ergo, og plejepersonale, hvilke også har været involveret i Oles tidligere ophold på Trekroner, så de har stor kendskab til Ole.

De kan heller ikke genkende den Ole som de sendte til CNN den 9 januar, endvidere heller ikke beskrivelsen af Ole i GOP. Jeg er på flere punkter meget uenig i de vurderinger der er givet, og det gjorte jeg opmærksom på ved DIS den 6 marts. Følelsen af ikke blive taget alvorligt er til stede.

Ole er på det nærmeste tilbage, der hvor han var for 8 måneder siden da han første gang kom til Trekroner.

Der hvor vi er nu kan hans genoptræning nærmest begynde forfra, 8 måneders genoptræning om igen.

Til mødet med ledelsen får jeg at vide at CNN kun beholder borgere i 30 dage FOR UDEREDNING?????? Det er ikke det de giver udtryk for hverken i kommunen eller på Holbæk Sygehus, ej heller på Rehab stederne.

…….. og nu vil de visitere ham til plejehjem UDEN at have givet ham den chance at få en genoptræning som gør hans liv bare en smule bedre.

HVORFOR BRUGER MAN OSCEANER AF PENGE PÅ AT REDDE LIV, NÅR MAN ALLIGEVEL IKKE VIL HJÆLPE TIL AT FÅ ET NOGENLUNDE LIV ?????

Jeg er skuffet og vred, CNN er ikke det man taler så godt og passioneret om……..

Join the Conversation

1 Comment

  1. Kære Linda og Ole ❤️
    Det var da noget af en utilfredsstillende behandling der her er sket 😢
    Der er jo ingen ord der kan retfærdiggøre dette😢
    Knuuus ❤️

    Like

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: